Øyestress ? På tide å sjekke synet?

Mennesket er i utgangspunktet konstruert for å løpe rundt på steppene med klubben i hånden og jakte på dyrene langt borte i horisonten. Dvs at vi er bygget for et liv i bevegelse. Hverdagen til dagens menneske er noe annerledes. Vi har mao endret livsmønsteret våres en tanke, mens evolusjonen henger litt etter.

Dagens hverdag går mye ut på å fiksere blikket på nært, enten på en datamaskin eller i en bok / papirstykke. I tillegg har digitale medier som mobiltelefon og eller nettbrett blitt en stor del av våre naturlige hverdag. Studenter tilbringer mye av tiden sin til å stirre på forskjellige medier på kort avstand ( dvs studere )

Mennesket har evne til å variere fokus fra avstand til nært. Evnen til å fokusere er styrt av muskler. Sitter man og ser på en mobiltelefon driver øynene med statisk muskelarbeid. Dette er relativt tungt arbeid. Prøver man å holde en tung gjennstand på en strak arm, vil man merke at dette er tungt i lengden. Denne evnen til å fokusere blikket på nært begynner å forsvinne rundt 45 års alderen og man får behov for lesebriller.

Tretthet ved lesing er noe studenter ofte opplever. Ved tunge lese studier som f.eks medisin og jusfag, vil mange oppleve trøtthet, svie og hodepine. Dette er en relativ normal følelse da man egentlig driver med noe man ikke er bygget for; Sitte å fokusere på nært hold over lengre perioder.

Den digitale verden vi lever i er av relativ ny alder. Smart telefonen er bare ca 10 år gammel, men den opptar stadig mer tid. Vi har en tendens til å sitte klistret på skjermen og ser vi rundt oss, vil vi se at de fleste har fokuset sitt på mobilskjermen.

Ett annet fenomen er at når man fokuserer blikket på noe, så synker blinkefrekvensen drastisk. Skal øynene få skiftet ut tårevæsken regelmessig, er blinking avgjørende. Uten blinking blir tårevæsken dårlig etter kort tid og ubehag begynner å dukke opp. Sitter man og spiller et spill, er konsentrasjonen vanligvis høy og blinkingen blir dertil drastisk lav. Noe som normalt fører til ubehag.


Det er derfor da ikke overraskende at all denne fokuseringen på nært fører til en del ubehag. De vanligste symptonene er:

  • Tretthet

  • Ubehag

  • Hodepine

  • Øye irritasjon

  • Tørre øyne

  • Røde øyne

  • Mye tårer

  • Synsforstyrrelser


Dette er de vanligste tegnene på øye stress. Normalt vil man ikke registrere dette, da tilstandene etterhvert er blitt vanlige og man oppfatter situasjonen som normal. Men situasjonen kan unngåes. Øye stress vil oppleves like ille av både de som bruker brille / linser og de som ikke bruker noe


Det idelle ville vært å jobbe som gartner og drive med friluftsaktivitet på fritiden. Da lever man et «perfekt» liv med mye bevegelse og skiftende fokusering. Men de færreste av oss har den muligheten


Den enkleste måten å motvirke øye stress er å anskaffe seg lesebrille. Dette gjelder spesiellt studenter. Ulempen med lesebriller er at de bare fungerer på nært og man vil ikke se klart på avstand. Da blir det mye på og av med brillene. Men det finnes også glass som har både avstandsfelt og lesefelt i samme glasset. Dermed unngår man behovet for å ta på og av brillen hele tiden. Poenget med en lesebrille er å avlaste øyemusklaturen slik at det blir mindre belastning for øynene å lese. Det er nå også kommt kontaktlinser som har samme effekt